Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Ένταξη ακόμη 488 παραγωγών στους Νέους Αγρότες, μέχρι 15 ημέρες υποβολή ενστάσεων


Σε 9.028.500 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης για την ένταξη ακόμη 488 παραγωγών στο πρόγραμμα «Νέοι Γεωργοί» (2014-2021), για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, ενώ υπάρχουν και 37 εν δυνάμει δικαιούχοι, για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Επίσης 29 αιτήσεις κρίθηκαν μη επιλέξιμες και απορρίφθηκαν.

Μέχρι σήμερα στο Υπομέτρο 6.1 «Νέων Γεωργών» έχουν ενταχθεί 1.186 δικαιούχοι, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 22.234.500 ευρώ.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής του αίτησης θα πρέπει να επισκεφτεί την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία έχει υποβάλλει την αίτηση ένταξης.

Οι δικαιούχοι που έχουν αντίρρηση επί των αποτελεσμάτων έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης. Η υποβολή ένστασης γίνεται εντός προθεσμίας 15 ημερών

Σχόλια