Πρόσκληση Συμμετοχής σε αποστολή του Επιμελητηρίου Εύβοιας στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ για τον Τουριστικό Τομέα στις 10 - 13 Δεκεμβρίου 2018


Χαλκίδα, 01-11-2018

Το Επιμελητήριο Εύβοιας σε συνέχεια των εξαιρετικών αποτελεσμάτων Εμπορικής Αποστολής του στο Βουκουρέστι κατά το χρονικό διάστημα 4-7 Ιουλίου 2018 και των συνεργασιών που έγιναν, όσον αφορά το κλάδο τροφίμων και ποτών και σε συνέχεια αποδοχής πρότασης του Επιμελητηρίου Βουκουρεστίου, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή για τον Τομέα του Τουρισμού, ο οποίος στη σύγχρονη εποχή είναι κομβικής σημασίας για την τοπική μας οικονομία.
Η εν λόγω επιχειρηματική μας αποστολή με επιχειρηματίες μας που δραστηριοποιούνται σε θέματα Τουρισμού (Τουριστικούς Πράκτορες, Ξενοδόχους), θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι, 10-13 Δεκεμβρίου 2018.
Οι συμμετέχοντες θα επιβαρυνθούν μόνο με τα έξοδα διαμονής.
Σε κάθε περίπτωση που επιθυμείται να συμμετάσχετε στην εν λόγω Αποστολή, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη δήλωση ενδιαφέροντος που ακολουθεί και όπως την αποστείλετε στο Επιμελητήριο έως 12 Νοεμβρίου 2018 στο e-mail: anagnos@eviachamber.gr
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Ανάγνο Νικόλαο στο τηλέφωνο 22210 22885 (εσωτ. 7).


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
Επωνυμία ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. …………………………………………………….. Δ.Ο.Υ. ………………………………………………………………..
Διεύθυνση …………………………………………………….. Περιοχή …………………………… Τ.Κ. ………………….
Αντικείμενο ……………………………………………………………………………………………………………………………
Κινητό …………………………………… Σταθερό ……………………………………. Fax …………………………………..
e-mail …………………………………………………………… web site …………………………………………………………
Υπεύθυνος επικοινωνίας ……………………………………………………………………………………………………….

Σας γνωρίζουμε ότι επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στην Τουριστική αποστολή του Επιμελητηρίου Εύβοιας στη Ρουμανία.
                                                                               
Σφραγίδα - Υπογραφή

Σχόλια