Αναρτήσεις

Χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ η λειτουργική ολοκλήρωση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Χαλκίδας "Αρέθουσα"

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι ο δρόμος για τη κοινωνική συνοχή, αναγκαίος να χαραχθεί και στην Εύβοια

Ανακοίνωση υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης Νέων Αγροτών στην Εύβοια

Σύμφωνο συνεργασίας ανοίγει τον δρόμο του Δήμου Χαλκιδέων προς την Κίνα