Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Ενισχύονται οι πιστώσεις για την συντήρηση- βελτίωση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Εύβοιας.


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (180/2016) ενέταξε νέο υποέργο  στο έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.E. Eυβοίας για τα έτη 2015, 2016 & 2017" του προγράμματος ΣAEΠ 566». Πρόκειται για  το ενάριθμο 2014ΕΠ56600002, συνολικού προϋπολογισμού 10.800.000 ευρώ. Μετά τις δημοπρατήσεις επτά (7) υποέργων προέκυψε περίσσευμα 3.803.000 ευρώ  ως προϊόν των εκπτώσεων δεδομένου ότι υπήρξαν εκπτώσεις έως και  68%. Σε αυτό προστίθεται και το ποσόν των 800.000 ευρώ που δεν είχε κατανεμηθεί. Από το σύνολο των 4.603.326,48 ευρώ αδιάθετων πιστώσεων δεσμεύτηκε ποσόν 3.000.000 ευρώ για νέο υποέργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΨΑΧΝΑ – ΠΡΟΚΟΠΙ»  Το νέο υποέργο  αφορά «στην άρση καταπτώσεων, καθαρισμό και επένδυση τάφρων, εξυγίανση και αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων, επούλωση λάκκων, ασφαλτόστρωση, κατασκευή οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και λοιπών εργασιών στην Εθνική οδό 77 Χαλκίδα – Ιστιαία και ειδικότερα στο τμήμα από Ψαχνά μέχρι Προκόπι.»
Για το ίδιο περίπου τμήμα εκτελείται ήδη το υποέργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 77 ΧΑΛΚΙΔΑ-Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΓΩΝΤΑ-ΠΡΟΚΟΠΙ) αρχικού προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ το οποίο δημοπρατήθηκε με έκπτωση  60% και τελικό προϋπολογισμό 474.638,08 ευρώ. Στην Βόρεια και την Κεντρική Εύβοια έχουν ήδη δημοπρατηθεί επτά υποέργα ύψους περίπου 1.500.000 ευρώ.

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περί το 37% του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. 66,6 εκατομμύρια για την Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΕκχωρούνται στις Περιφέρειες της χώρας αρμοδιότητες που αντιστοιχούν περίπου στο 37% των πόρων του νέου ΠΑΑ, για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, μέσω των οποίων οι Περιφέρειες καλούνται να υλοποιήσουν τις χωρικές στρατηγικές τους επιλογές σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα, οι οποίες θα συνεργούν και θα συμπληρώνουν τις εθνικές στρατηγικές επιλογές, με στόχο την αποκέντρωση και τη μείωση της γραφειοκρατίας.