Επίσκεψη στην Οχη και στον Καστανόλογγο. Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018


Ανοιχτή Πρόσκληση
Το Αντιαιολικό Μέτωπο Καρυστίας (ΑΜΑΚ) και ο ΣΠΠΕΝΚ οργανώνουν επιτόπια επίσκεψη στην Όχη και τον Καστανόλογγο την  Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018.
Θα περιηγηθούμε τα νέα τοπία που διαμορφώνονται καθώς προχωρά η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. 
Εκκίνηση από το Μπούρτζι της Καρύστου, ώρα 10.00 π.μ
Μετάβαση με ιδιωτικά αυτοκίνητα και λεωφορείο.
Πληροφορίες : 6976816762

Σχόλια