Αναρτήσεις

Έξι βασικές παρατηρήσεις στο υπό Διαβούλευση Αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε ΕΔΩ τα κείμενα του υπό διαβούλευση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας

Διαβούλευση χωρίς Σχέδιο;….. ή Σχέδιο ανεπίδεκτο διαβούλευσης;